ഈ 4 വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും അടുക്കളയിൽ വെക്കല്ലേ, വലിയ ദോഷം ഇത്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ഒരു വീടിന്റെ ഹൃദയഭാഗമാണ് ആ വീട്ടിലെ അടുക്കള എന്നു പറയുന്നത് വസ്തുവിൽ പൂജ മുറുക്കി തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാണ് അടുക്കളയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു വീടിന്റെ അടുക്കള ശരിയല്ല ഒരു വീടിന്റെ അടുക്കളയുടെ വാസ്തു മോശമാണ് ഒരു വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ സ്ഥാനം തെറ്റിയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇരിക്കുകയാണ് .

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വീട്ടമ്മമാർക്ക് ദുരിതവും ദുഃഖവും ഒഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖവും ദുരിതവും ലാലേട്ടലും കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദുർമരണങ്ങളും ആയുസ്സിനെ ഏൽക്കുന്ന ശബ്ദവും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കടുത്ത ദോഷം ആയിരിക്കും അടുക്കളയിലൂടെയും .

   

ഒരു സ്ത്രീക്ക് വന്നുചേരുന്നത് എന്നു പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്നതും അതുതന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സ്ത്രീകൾ അമ്മമാർ പെൺകുട്ടികളെ എല്ലാവരോടും ആയിട്ട് എന്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.