അടുക്കളയിൽ അരി പാത്രം ഇവിടെ ആണോ വെക്കുന്നത്? , വലിയ ദോഷം ഉടനെ മാറ്റൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരുപാട് പേര് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് തിരുമേനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ അരിപ്പാത്രം എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഹരിപ്പാത്രത്തിന്റെയും കൃത്യമായ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് അരി പാത്രം വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എവിടെ വച്ചാണ് ദോഷമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്ഥാനം അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെ വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് .

ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അരി പാത്രം വയ്ക്കുന്നതും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അരി പാത്രത്തിന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എവിടെയൊക്കെ വച്ചാലാണ് നമുക്ക് ദോഷമായിട്ട് വന്നുചേരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിലെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന.

   

മഹാലക്ഷ്മിയും സാന്നിധ്യമാണ് ആ വീട്ടിലെ ധാന്യം എന്നു പറയുന്ന ദൈവം ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശിമാരും ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാതെ അരി താഴെ വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അരി പാത്രം ഒക്കെ എടുത്തു എങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അരി താഴ്വീണ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വഴക്ക് പറയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.