എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ആദ്യം ചെയ്യെണ്ട 4 കാര്യങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസങ്ങൾ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അധികം ആർക്കും അറിയില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞു തരുന്ന പല അറിവുകളും ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകുന്നു ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് രാവിലെയും നാം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതലാണ് അതിനാൽ ആരംഭം നന്നായില്ല .

എങ്കിൽ ആ ദിവസം മുഴുവനും മോശമാകുന്നു ഇന്നും അവിശ്വാസികൾ പോലും അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ 6 കണികണ്ടാണാവോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റത് എന്ന് ഉറക്കം ഒരു മനുഷ്യനെയും അനിവാര്യമായ കാര്യം തന്നെയാകുന്നു നല്ല ഉറക്കം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉണർവ് ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നു ഉറക്കം ശരിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പല രോഗങ്ങളും അവരെ ബാധിക്കുന്നു അതിനാൽ രാത്രി നേരത്തെ കിടന്നു നല്ല ഉറക്കത്തിനുശേഷം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.