തിരുപ്പതിയിലെ 10 അൽഭുതങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് തിരുപ്പതിയിലെ തിരുമല രാജി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിശയം തോന്നും നാം നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് അതേപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാന്റെ തീക്ഷ്ണമായ കണ്ണുകൾ ഭഗവാന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും വരുന്ന രശ്മികൾ വളരെ തീക്ഷണമേറിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വലിയ തിലകം വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ രശ്മികളെയും നേരിട്ട് ദർശിക്കുവാൻ മനുഷ്യർ പ്രാപ്തരെല്ലാം അതിനാലാണ് രാമാനുജ ശാരിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തിലകം ഉപയോഗിച്ച് സ്വാമിയുടെ കണ്ണുകൾ മറച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മുടി ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ കാണുന്ന മുടി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുടി തന്നെയാണ് ഈ മുടി ഒരിക്കലും ജട പിടിക്കുകയോ.

   

നശിച്ചു പോകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഭഗവാന്റെ മുടിയും കുറച്ചു കത്തി നശിച്ചു അപ്പോൾ ഗന്ധർവ്വ രാജാകുമാരിയായിരുന്ന നിലാദേവി ഇത് കണ്ടു അവരുടെ ഭംഗിയുള്ള മുടിയിഴകളിൽ നിന്നും കുറച്ചു വെട്ടിയെടുത്ത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലാ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.