തൃസന്ധ്യയിൽ ഉപ്പ് ദീപം കൊളുത്തു,സന്താന കുടുംബ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഇതിലും വലുത് മറ്റൊന്നില്ല

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു അധ്യാപകമായുള്ള ദിവസമാണെന്നും ഇവിടെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ അധ്യായപൂർവ്വമായ ദിവസത്തിൽ ഒരു അത്യപൂർവ്വം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6 30 മുതൽ 9 45 വരെയുള്ള അധ്യാപകമായുള്ള സമയം എന്ന് പഞ്ചാംഗത്തിലും അതോടൊപ്പം .

തന്നെ ഉണ്ടയിലിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതു വർഷത്തിൽ ആകെ ഏഴ് തവണയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പിറന്നാൾ ദിവസം മാത്രമേ വരുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആകെ 8 പ്രാവശ്യം വരുന്നതാണ് ഈ ദിവസം ലവണവും അഗ്നിയും ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മഹനീയ ക്രിയ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രിയയ്ക്കും.

   

ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള അന്ന് പരിവർത്തനം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് അഗ്നിയും ലവണവും പരസ്പരം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വ്യക്തിക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർവ്വവിധ ദോഷങ്ങളും അനിഷ്ടതകളും നിഷ്പ്രഭമാക്കി കളയുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.