കേരളത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഗുരുവായൂർ മേൽശാന്തി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഗുരുവായൂർ അപ്പന്റെയും അലമ്പ് ലീലകൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാകുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ചയും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ ഭഗവാൻ നൽകുന്നതാണ് ഇത് പലരും പുറമേ അറിയുന്നവർ എല്ലാം കാരണം അത്രയേറെ അനുഭവങ്ങൾ ഓരോ ഭക്തർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെയും എല്ലാ ഭക്തർക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അൽഭുത ലീലകൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് .

ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും ഭഗവാന്റെയും അത്ഭുതലീലകൾ അനുഭവിച്ച് അറിയാത്തവർ വിരളം തന്നെയാകുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സ്നേഹവും തലോടലും ഓരോ ഭക്തർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതോ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നാം അത് തിരിച്ചറിയണം എന്നില്ല മറിച്ച് പിന്നീട് നാം അതേക്കുറിച്ച് അറിയുകയും അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.