ഈ നാളുകാർക്ക് രാജയോഗം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു…

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കുറച്ചുനാളുകളായിട്ടും തോൽവി മാത്രം മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നക്ഷത്ര ജാതകം ഇനി ഒരിടത്തും ഒരിക്കലും ഇവർ തോൽക്കുകയില്ല ഈ നാളുകാരുടെയും രാജയോഗമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ രാജ്യക്കാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും അവരുടെ ഗ്രഹ സ്ഥിതിയും ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഫലങ്ങളും.

ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മേടം രാശിയിൽ പിറന്നാളാം അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക ഒന്നാം പാദത്തിൽ ജനിച്ച നക്ഷത്ര ജാതകരെ കുറിച്ച് നോക്കാം ലഗ്നത്തിൽ ബുധൻ വ്യാഴം ആറിലേതോ പതിനൊന്നിൽ കുജൻ ശനിയും 12 ആദ്യത്തെ ശുക്രൻ രാഹുവും ഇതാണ് ഗ്രഹനില ചിലവുകൾ ഒക്കെ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി കഫക്കെട്ടിന്റെയും ഉപദ്രവം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും.

   

കണ്ണിനെ ചില ശസ്ത്രക്രിയകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സമയം കൂടിയാണ് സജ്ജനസംസർഗ്ഗം നല്ലവണ്ണം ഇവർക്ക് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമാണ് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തുള്ളവർക്ക് നല്ലവണ്ണം ശോഭിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/-SfXdWhw7zQ