പഴയ വിളക്ക് തിരി ഇനി വെളിയിൽ കളയരുത്… സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിനു കാരണമാകാം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിത്യേന രാവിലെയും വൈകിട്ടും എല്ലാ വീട്ടിലും സാധാരണ രീതിയിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കാറുണ്ട് ഇനി രണ്ടുനേരം വിളക്കുക കത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നിത്യേന സന്ധ്യാസമയത്ത് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണയും വിളക്ക് തിരിയും പിറ്റേദിവസം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് പലർക്കും സംശയം തോന്നാം.

എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ച എണ്ണയും തിരിയും പിറ്റേദിവസം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് സത്യം എന്നാൽ ചില രാഗത്തെയും എണ്ണ ബാലൻസ് വരുന്നതും ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും വിളക്കു തിരിയും തലേദിവസത്തെ പൂക്കൾ കളയുന്നതിനോടൊപ്പം പുറത്ത് കളയുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പഴയ വിളക്കു തിരിയും എന്ത് ചെയ്തതാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ സകല ഐശ്വര്യം വന്നുചേരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

   

സാധാരണ രീതിയിൽ വീട്ടിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നിലവിളക്കുകൾ കത്തിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിലവിളക്ക് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി വിളക്ക് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അഖിൽ വിളക്കും കത്തിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏതു വിളക്ക് കത്തിച്ചാലും പിറ്റേദിവസം അതിലുള്ള വിളക്കു തിരി സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും കളിയാറാണ് പതിവ് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.