ഈ 7 സൂചനകൾ നിങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ?? മഹാഭാഗ്യം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ശനിദേവൻ എന്ന് കേട്ടാൽ ഏവരും ആദ്യം ഒന്ന് ബൈക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ശനിദേവനെ ഒരിക്കലും വായിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം കർമ്മഫലമാണെന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്ന അതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ മോക്ഷം ലഭിക്കുവാൻ സഹായകരമാണ് സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിനാൽ ശനിദശാകാലം ഗുണകരം തന്നെയാകുന്നു മറിച്ചയും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്.

എങ്കിൽ മോശം അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് വന്നുചേരുക തന്നെ ചെയ്യും മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചാൽ പോലും അത്തരത്തിൽ വന്നുചേരുക തന്നെ ചെയ്യും ഗുരു നിന്ദ പിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവർ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നവർ ഇവരെ ഒരിക്കലും ശനിദേവൻ പൊറുക്കില്ല ഇവരോട് പൊറുക്കില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ശിക്ഷ ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അച്ചട്ടമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ശനിദേവൻ തന്നെ ഇടയാകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ചൂടുകളിൽ വാതുവെയിപ്പോഴും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.