ഈ ദിശയിലേക്ക് വിളക്ക് വച്ചതിന് ശേഷം നോക്കരുത്. അപകടം വിളിച്ച് വരുത്തും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതായ സമയം സൂര്യകിരണങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇല്ലാതെ ആകുന്ന സമയം ജീവന്റെ പ്രധാന സൂര്യരശ്മികൾ അണിയുന്ന സമയം ഈ സമയം സന്ധ്യ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ പ്രദോഷം എന്നുതന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ശിവപുരാണ പ്രകാരം ഈ സമയത്തിന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ സമയം നാം ജയിപ്പിക്കുന്നതായ മന്ത്രങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അനവധി കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പറയുക.

എന്നാൽ ഈ സമയം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്നാൽ ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പകരം ആ വീടുകളിൽ മൂദേവി സാന്നിധ്യം വർദ്ധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മൂദേവി പ്രവേശിക്കും അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. .

   

അതിനാൽ തന്നെ ഈ തെറ്റുകൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി അഥവാ ഈ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതായ പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നാളെ നടത്തുന്ന വിശേഷാൽ അതായത് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം നടത്തുന്ന വിശേഷാൽ വിഷ്ണുപൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.