പരീക്ഷിക്കാൻ ചെന്നവർ പോലും തൊഴുത് മടങ്ങിയ ക്ഷേത്രം.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം പലതര ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിഗൂഢതകൾ എന്നറിഞ്ഞ് ഭാരതത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ പ്രഥമസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് മെഹന്ദിപൂർ ബാലാജി ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് ഇവിടെയെത്തിയേ നേരിൽ ദർശിച്ച് ഇത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് രാജസ്ഥാനിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മെഹന്ദിപൂർ ബാലാജി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് .

ഈ വിചിത്രമായ ആചാരങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മെഹന്ദി പൂരം ബാലാജി ക്ഷേത്രം ഈ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയാൽ ദുഷ്ടന്മാർക്ക് നമ്മളെ വിട്ടു പോകും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഇവിടെ ദർശനത്തിന് ആയിട്ട് എത്തുന്നത് ഇവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തരിൽ നിന്നും ആത്മാക്കളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്.

   

ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ കൂടാതെ ഭൈരവദേവന്റെയും പ്രതിഷ്ഠകളും ഈ പ്രതിഷ്ഠകൾ ആത്മാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടുത്തെ ഐതിഹ്യപ്രകാരം ഈ ക്ഷേത്രദർശനത്താൽ ശരീരവേദനകളിൽ നിന്നും ദുഷ്ട ആത്മാക്കളിൽ നിന്നും നാം വിമുക്തരാകും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.