വിഷുക്കണി ഒരുക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ…. മറന്നു പോകല്ലേ…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം വിഷു എന്നാൽ തുല്യമായത് എന്നാണ് അർത്ഥം ആയതിനാൽ രാത്രിയും പകലും തുല്യമായ ദിവസത്തെ വിഷുവായി ആചരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു ജ്യോതിഷപ്രകാരം രണ്ടു വിഷു ഉണ്ട് മാഡം ഒന്നിനെയും മേടവിഷവും തുലാം ഒന്നിനെയും തുലാം വിഷുവും ഒരു രാശിയിൽ നിന്നും അടുത്ത രാശിയിലേക്ക് സൂര്യൻ പോകുന്നതിനെ സംക്രാന്തി എന്നു പറയുന്നു അതിനാൽ സംക്രാന്തി ദിവസങ്ങൾ പ്രാധാന്യം ഉള്ളവ തന്നെയാണ്.

ഈ പ്രാധാന്യമായ സംക്രാന്തിയാണ് മഹാവിഷ് എന്നും പറയുന്നു യും പ്രധാനാ ദിവസങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ ആഘോഷിച്ചു വരുന്നതാണ് സംഘകാലത്തെ പലതിയിലും ഇതേക്കുറിച്ച് പരാമർശം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നാം ആഘോഷിക്കുന്ന മഹാവിഷവും 24 ദിവസത്തോളം പിന്നിലാണ് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ പുരസരണമാണ് ഇതിന്റെ കാരണമാകുന്നത്.

   

പണ്ടും മേടത്തിൽ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മേൽശാന്തിയെയും മീനത്തിലാണ് എന്നാലും നാം മേടത്തിൽ തന്നെ ആഘോഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതേപോലെതന്നെ ഇപ്പോൾ കന്നി രാശിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.