ഗണപതി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഗണങ്ങളുടെ അധിപൻ അഥവാ ഗണേശനാണ് ഗണപതിയും പരമശിവന്റെയും പാർവതി ദേവിയുടെയും ആദ്യ പുത്രനാണ് ഗണപതിയും ബുദ്ധിയുടെയും സിദ്ധിയുടെയും ഇരിപ്പിടം ആയിട്ടാണ് മഹാഗണപതിയെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യശരീരവും ആനയുടെ തലയും നാലു കൈകളും ഉള്ളതായിട്ടാണ് ഗണപതിയെ വർണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊമ്പ് ഓടിഞ്ഞതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

പൊതുവേ കിട്ടുന്ന ഗണപതിയെ പറയുന്നത് ആദ്യമിക മാർഗ്ഗത്തിലും ലോക വ്യവഹാരങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഗണപതിയുടെയും അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം എലിയാണ് ഭഗവാന്റെ വാഹനം ഗണപതിയെ ഇഷ്ട ദേവതിയായി ആരാധിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ ഗണപതിയന്മാർ എന്നു പറയുന്നു തെക്കൻ ഏഷ്യയിലും പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിലും നേപ്പാളിലും ഗണപതി ബിംബങ്ങൾ ധാരാളമായി കാണാം.

   

ഗണപതി വിഗ്നേശ്വരൻ ഗണേശൻ എന്നീ നാമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയും ഗണപതി ഭഗവാനെയും നിരവധി പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഹൈന്ദവ ധർമ്മ പ്രകാരം ബഹുമാനത്തിന്റെ രൂപമായ ശ്രീ എന്ന പദം മിക്കപ്പോഴും ഗണപതി ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ചേർക്കുന്നതായി കാണാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.