കൂടോത്രം ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം നോക്കാം,ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേരും കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനും വരുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തിരുമേനിയും ആരോ കൂടോത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു ദോഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സന്തോഷമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് എല്ലാം നന്നായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറെ കാലമായിട്ട് എന്തിന് ഇറങ്ങിയാലും തടസ്സങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ആണ് വീട്ടിൽ ഒരു രീതിയിലും മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാന്ന് .

നന്നായി ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒന്ന് വിട്ടു ഒന്ന് വിട്ടു അച്ഛനും മാറിയും മകനേ മകനും മാറി അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് മാറി സഹോദരിക്ക് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാനസികമായിട്ട് വല്ലാതെ ഒരുതലർച്ചയിലാണ് എന്തോ ചെയ്ത സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒന്നെങ്കിൽ കൂടോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധപ്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ .

   

കൊണ്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ശൂദ്ര പ്രവർത്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തോഷം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്തോ ഒന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.