പോയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട കേരളത്തിലെ 111 ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇതാ കാണൂ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അദ്ധ്യായം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രം ഒക്കെയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താം എന്ന് തന്നെയായാലും 1111 ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളിലൂടെ നമുക്ക് പോകാം അത് കാണാൻ കഴിയുന്നതു തന്നെ വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കടക്കാം .

കേരളത്തിലെ 111 പ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ഉള്ള ചെറുതും വലുതും ആയിട്ടുള്ള 111 ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം തിരുവനന്തപുരം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം വടക്കുന്ന ആദം ക്ഷേത്രമാണ് തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.