കിണറിന്റെ അടുത്ത്‌ ഈ 2 ചെടി നട്ട് വളർത്തിയാൽ ആ വീട് രക്ഷപെടും,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വീടിന്റെ വാസ്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ വീട്ടിലും കിണർ എന്നു പറയുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും ഒരു വീടിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വീടിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലാണ് കിണർ വരാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഉചിതം എന്ന് വാസ്തുവിൽ പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായുള്ള സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്.

കിഴക്കും ചേരുന്ന ആ ഒരു കോണിലാണ് കിണർ വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽപരം ഒരു ഐശ്വര്യം വീടിന് വരാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന വടക്കേ കിഴക്കേ മൂലയിൽ ആണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്നും പറയാൻ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര പേരെയും വാസ്തു അനുസരിച്ച് ഇവിടെ വീട് വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ വസ്തുപ്രകാരം വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനം രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് കിഴക്കോട്ട് കയറിയും വരാം കിഴക്കുഭാഗത്തും കിണർ വരുന്നതിൽ തെറ്റില്ല .

   

അതേപോലെതന്നെ വടക്കുഭാഗത്ത് കിണർ വരുന്നതും സമ്മർദ്ദിയുടെ ലക്ഷണമാണ് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളിലാണ് കിണർ വരാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം എന്നു പറയുന്നത് ഇന്ന് പറയുന്നത് കിണറിനെ പറ്റി എല്ലാം കിണറിനോട് ചേർന്ന് ചില ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ദോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കിയും ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും കൊണ്ടു നിറയ്ക്കും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.