സ്ത്രീകൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 7 കാര്യ ങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ആയുർവേദ പ്രകാരം സ്നാനം ശരീരശുദ്ധി മാത്രമല്ല മന സൗഖ്യം കൂടിയേ നമുക്ക് നൽകുന്നു ഒട്ടും ഉണർവില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാരണമായി വിഷമം ഉള്ള സമയം ഒന്നു പോയി കുളിച്ച് വരുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സകലശങ്ങളും അഥവാ മനസ്സിനെ ആ സമയം അലട്ടിയിരുന്ന പല പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരമാകും ഒരു പുതിയ ഉന്മേഷം നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നുചേരും .

ഇതിനാൽ കുളി എന്ന പ്രക്രിയ നാം ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം തന്നെയാകുന്നു വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് കുളിക്കുന്നതോടെ അഴുക്കിനൊപ്പം നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജവും കുറയുന്നതാകുന്നു അതിനാൽ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ കുളിക്കുകയും വളരെ വലിയ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കുന്നതും ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സ്ത്രീകൾ കുളിച്ചതിനുശേഷം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

   

എന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുളി പലതരം ഉണ്ട് ഓരോ സമയത്തും കുളിക്കുന്നതിലൂടെ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരും വെളുപ്പിനെയും അഥവാ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ നാലുമണി മുതൽ 5 മണി വരെയുള്ള സ്നാനം മുനിസ്ഥാനം എന്നാണ് പറയുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.