രണ്ടിൽ ഒന്ന് തൊടു ഇന്ന് രാത്രി തീരും മുൻപ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കും.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴായിട്ട് വന്നുചേരുക തന്നെ ചെയ്യും ചിലർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ആകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ദുരിതങ്ങൾ വന്നുചേരാം കഷ്ടതകൾ വന്നുചേരാം എന്നാൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നും മുൻകൂട്ടി അറിയുക പ്രയാസകരമേറിയൻ കാര്യം തന്നെയാകുന്നു .

എന്നാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി അറിയുവാൻ കുറിയിലൂടെ സാദിഖും അതിൽ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തൊടുക്കുറിയെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യമാകുന്നു ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രം കാക്കയുടെ ചിത്രമാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കൂവള ഇലയാണ് ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് .

   

ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ന് അമാവാസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടത്തുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും നിങ്ങളുടെ ജന്മദിന നക്ഷത്രവും ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഏവരും ഇഷ്ട ദേവതയുടെ നാമം കൂടി കമന്‍റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.