വീടിൻ്റെ ഈ 3 ഭാഗത്ത് അയ കെട്ടല്ലെ വീട് കടം കേറി മുടിയും…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വ്യക്തിയുടെയും അടിസ്ഥാനമായ വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് ജലം വസ്ത്രം വീട് എന്നിവ വസ്ത്രം നാം ധരിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാകുന്നു നിത്യവും കുളിച്ച് വസ്ത്രം മാറേണ്ടത് തന്നെയാണ് വസ്ത്രം കഴുകാതെ കൂട്ടിയിടുന്നതും അതീവ ദോഷകരം തന്നെയാണ് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ വിട്ടൊഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുക ദൗർഭാഗ്യം അവരെ പിന്തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും.

അതിനാൽ കഴിവതും നിത്യവും അലക്കുവാൻ ഏവരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നാൽ അലക്കിയ തുണിയും അട കെട്ടി ഇടുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് വലിയ ദോഷം വരുത്തിവെക്കും ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ ചില കാര്യങ്ങളിലും എന്നെന്നേക്കുമായി അറിയുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോകും എന്ന് ചുരുക്കം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

   

ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്നു പറയുന്നത് തുളസിത്തറയുടെയും അടുത്തായി ഒരിക്കലും ആഴപാടില്ല എന്നാണ് പറയുക വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് തുളസിത്തറാം അതിനാൽ തന്നെ തുളസിയും ലക്ഷ്മി നാരായണ പ്രീതി വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.