ശത്രു ദോഷം കൊണ്ട് വലയുന്നവർ ശത്രുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഈ കർമ്മം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ,

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്റെ അടുത്തും ഒരുപാട് പേര് പറയാനുള്ള കാര്യമാണ് തിരുമേനിയും ശത്രു ദോഷം കൊണ്ട് വലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു രീതിയിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം ശത്രുവിന്റെ ശല്യം കാരണം ശത്രുവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ആകെ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരണം ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകണം.

ഒത്തിരി പേരെ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് പറയാറുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ശരിയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിടുന്ന നമ്മളെ വല്ലാതെ വലിച്ചു കളയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ശത്രു ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിനും പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും അത് അയൽക്കാരാവാം ബന്ധുക്കളാവാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് കരുതുന്നവരാകാം.

   

ജോലി സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി വഴി പരിചയമുള്ളവരെയും ഇങ്ങനെ പലരീതിയിലും ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ശത്രുദോഷം അല്ലെങ്കില് ശത്രുവിന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാകുന്നതും എന്ന് പറയുന്നത് ശത്രു ദോഷം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും മനസമാധാനമായിട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.