വീടിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഈ 5 തെറ്റുകൾ ചെയ്യല്ലേ, ഇത് പട്ടട സ്ഥാനം, മരണ ദുഃഖം ഫലം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വാസ്തുപ്രകാരം ഒരു വീടിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് നിൽക്കുന്ന പുരയിടത്തിനേയും എട്ട ദിക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറും വടക്ക് കൂടാതെ നാല് മൂലകളും ഈ എട്ടക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം വസ്തുവിൽ ഉണ്ടോ ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് ഈ എട്ട് ദിക്കുകളെയും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പുരയിടത്തിൽ പറയുന്നതും എന്നുള്ളത്.

അതായത് ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ സ്ഥാനമുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും സെന്റ്സിറ്റീവായിട്ടുള്ള ധിക്കാനാണ് വീടിന്റെ പട്ടട അല്ലെങ്കിൽ യമും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വീടിന്റെ തെക്കുവശം അല്ലെങ്കിൽ തെക്കോതിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ തെക്കുവശത്ത് വാസ്തു ദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ യമ കോപം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇനി എത്ര വലിയ കോടീശ്വരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ണീര് ഒഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാകില്ല.

   

മരണദുഃഖം അവരെ പിടികൂടും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ തെറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞോ അറബിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അത് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.