ഈശാനുകോണിനെയും പറ്റിയുള്ള അതിപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ, പുരാതന രഹസ്യം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏതൊക്കെ ഫോട്ടോ എവിടെയെല്ലാം വയ്ക്കണം എന്ന് തീർച്ചയായും വ്യക്തമായിട്ടും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാം അതിനുമുമ്പായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വെറുതെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഫോട്ടോ കടയിൽ നിന്നും മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടും വീട്ടിൽ വച്ച് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് നല്ല ഫോട്ടോ വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമേ വീടിന് ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും ഉണ്ടാകില്ല.

ഇനി ഫോട്ടോകളാണ് സമാധാനം തരുന്നത് എന്നിരിക്കട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫോട്ടോകളെക്കാൾ എത്ര ഇരട്ടി ഫോട്ടോകളാണ് ഫോട്ടോ വിൽക്കുന്ന കടകളിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐശ്വര്യം അവിടെയല്ലേ വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ ഫോട്ടോ വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ .

   

നമ്മൾ ചില ചിട്ടകൾ കൂടി പാലിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ശാസ്ത്രവിധിപ്രകാരം ഉള്ള ഹൃദയം നമ്മളെന്തിനാ ചെരികൾ ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ ആഗ്രഹത്തിൽ ഒന്നു കൂടിയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇല്ലാതാക്കുകയും ഈശ്വര സാന്നിധ്യം അവിടെ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതിനെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.