ഈ നക്ഷത്രക്കാരായ സ്ത്രീകൾ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഇടുന്നതിനു മുൻപ് ഇത് അറിയാതെ പോകല്ലേ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിപാടുകളിൽ ഒന്നാണ് പൊങ്കാല ദേവിക്ക് നാം സ്വയം നമ്മെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ വഴിപാടിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ പ്രത്യേകത എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിനായി സർവൈശ്വരം തന്നെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സഹായികരമാണ് എന്ന കാര്യവും ഓർക്കുക ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ആത്മസമർപ്പണം തന്നെയാണ് ഈ വഴിപാട് എന്ന് പറയുന്നത് പൊങ്കാല വഴിപാട് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ രണ്ടു ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് .

ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രവും അതേപോലെതന്നെ ക്ഷേത്രവും ഇവിടെ സ്ത്രീകളുടെയും ശബരിമല എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അത്രമേൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വിശേഷമാര്‍ നാം നക്ഷത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് രണ്ടു ക്ഷേത്രങ്ങളും എന്നാലും സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാർക്കും പൊങ്കാല വഴിപാട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഏവരും ഓർക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വർഷത്തെ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഫെബ്രുവരിയും 25 ഞായറാഴ്ചയാണ് വരുന്നത് സമയമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ വീഡിയോയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുതൽ ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നുതന്നെയാകുന്നു.

   

അന്ന് സാധിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ആയിട്ടും ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദർശനം നടത്തുക എന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാധിക്കുന്ന ഏവരും പൊങ്കാല ഇടുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സാധിക്കാത്തവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയെയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ തന്നെ ഒന്ന് പൊങ്കാല ഇടാവുന്നതാണ്.

നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് എങ്കിൽപോലും പുണ്യഭൂമിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെയും ദേവിക്ക് പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ വർഷത്തെ പൊങ്കാല ചില നക്ഷത്രക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചും ഇടുന്നത് ഉത്തമമാകുന്നു അഭിഷ്ടാ സിദ്ധിയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.