ഈ നക്ഷത്രക്കാർ വീട്ടിലുണ്ടോ?? ഇവരുടെ വീടുകളിൽ ഈ അത്ഭുതം നടക്കും

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ കുംഭം രാശിയിലും ചതയം ഞാറ്റുവേലയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആകുന്നു ശനിയും കുംഭം രാശിയും നക്ഷത്രത്തിൽ ആണ് എനിക്ക് സൂര്യ സാമീപ്യത്താൽ അവസ്ഥയും ഉണ്ട് ബുധനും കുംഭം രാശിയിൽ ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആകുന്നതും ബുധനും മവുട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്രകാരം മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരേ രാശിയിൽ അവരെ നക്ഷത്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അതിനാൽ ഇരു ഗ്രഹങ്ങൾക്കും മൗഢ്യമുണ്ട് എന്നതും സവിശേഷതയാകുന്നു അതുപോലെതന്നെ കൗതുകകരവുമാണ് വ്യാഴം മേടം രാശി നക്ഷത്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് .

ശുക്കറിനും കുജലിനും മകനും രാശിയിൽ തിരുവോണം നക്ഷത്രത്തിലുമാകുന്ന രാഹുവും മീനം രാശിയിൽ രേവതിയിൽ തുടരുന്നു കേതു കണ്ണീരാശയിൽ ചിത്തിര ഒന്നാം പാദത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ ഗതിയായി നീങ്ങുന്ന അവസാനം ആഴ്ച കൂടിയാണ് ഇത് അടുത്ത വാരം കേതുവും അത്തം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചന്ദ്രൻ ഫെബ്രുവരി 25 കൃഷ്ണ അഥവാ കറുത്ത പക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അന്ന് പൂരം നക്ഷത്രവും ആണ് വാരാന്ത്യത്തിലാണ് വിശാഖം നക്ഷത്രത്തിലാണെന്ന് ചന്ദ്രന്റെ സഞ്ചാരം ഈ ഗ്രഹനിലം പരിശോധിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ.

   

ചില നക്ഷത്രക്കാർക്കും വരുന്ന 5 ദിവസങ്ങൾ ഏറ്റവും ശുഭകരമായിരിക്കും ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നാളെ നടത്തുന്ന വിശേഷിപൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രവും രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രമായി പറയുന്നത് അശ്വതി നക്ഷത്രമാണ് .

അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ സമയം അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ വന്നുചേരുന്ന ഒരു സമയമാകുന്നു പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും അത് പരിഹരിക്കുവാനുള്ള ചില വഴികൾ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ തെളിയാവുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.