സ്ത്രീകൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്-വീട് മുടിയും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജലം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിഷിദ്ധമാക്കുവാൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജലം ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല മനസ്സിനെയും വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഉദയത്തിനു മുന്നേ തന്നെ കുളിക്കുന്ന ഉദയത്തിന് മുൻപ് എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവി തുല്യണം അവൾ സ്ത്രീ ദേവിയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ആയിട്ടുള്ള പരിവേഷം അവൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.

നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെയുള്ള കുളിയെ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് രാവിലെ നാലു മണിക്കും അഞ്ചുമണിക്കും എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കുന്ന കുളിയെയും മോനി ജ്ഞാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈയൊരു കുളി എന്ന് പറയുന്നത് .

   

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ആയുർ ആരോഗ്യസൗഖ്യങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഉള്ള ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് രാവിലെ നാലുമണിക്ക് 5 മണിക്കും ഇടയിലുള്ള കുളി അഥവാ മുനീ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ദേവസ്നാനമാണ്.

അതായത് രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്ക് ആറുമണിക്കും ഇടയിൽ കുളിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദേവസ്ഥാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഇത്രയധികം സമാധാനവും നിശുദ്ധിയും മാനസികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷവും നൽകുന്ന മറ്റൊരു സ്നാനം ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.