സന്ധ്യയ്ക്ക് ഈ 5 കാര്യങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ നിലവിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരണ ദുഃഖ ഫലം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്കുകൾ തന്നവരാണ് സന്ധ്യാനേരത്ത് നിലവിളക്കിനെ തിരികൊളുത്തിയും സഹലാദേവി ദേവന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉറപ്പിച്ചേയും മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയെയും ആനയിച്ചയും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ നിലവിളക്ക് തൊഴുന്ന വരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വീട്ടിൽ സന്ധ്യക്ക് നിലവിളക്കിനെ തിരികെ കൊളുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലും അടുക്കളയിലെയും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ്.

ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ കാര്യങ്ങൾ സന്ധ്യാനേരത്തെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കടവും ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളും നിറയും ഒരു കാലത്തും ആ വീട് ഗതി പിടിക്കെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം ആ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും.

   

ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ നടത്തുവാൻ സാധിക്കും ജീവിതം ഐശ്വര്യയും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞതായി മാറുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശബ്ദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് സന്ധ്യാനേരത്ത് വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിലവിളക്കും എറിഞ്ഞ് അണയുന്നതുവരെയുള്ള സമയം നമ്മുടെ .

വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ പാത്രങ്ങൾ താഴെ വീഴാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പാത്രങ്ങൾ താഴെ വീഴുക പാത്രങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കുക ശബ്ദമുണ്ടാകുക ഇതൊന്നും അത്ര സന്ധ്യാ നേരത്തെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരിക്കലും അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള കാര്യമെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.