ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം അടച്ചു! ഭക്തർ അറിഞ്ഞോ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ഏതാണ്ട് മൂന്നുവർഷത്തോളം ഭക്തരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കോവിഡ് കാലത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാം കോവിഡ് കാലത്ത് ഗുരുവായൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവേശനം നൽകിയിട്ടില്ല കാര്യങ്ങളും ആയിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അല്ല പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ച് മൂന്നുവർഷത്തോളമാണ് അടച്ചിട്ടത്.

സംഭവം നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നുമെല്ലാം 1970 നവംബർ 30നാണ് ഒരുപക്ഷേ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നടുക്കമുള്ള ഒരു ഏടുകൾ എന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഒരു വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ അവർ ഞെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്ര അധികാരികളും ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയും ഒക്കെ കണ്ട് ഭയന്ന ഒരു സംഭവം അതുമായിട്ട് അനുബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന വളരെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു അത്ഭുതവും ആണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

   

അപ്പോൾ എല്ലാം സർവ്വം കൃഷ്ണമയം തന്നെയാണ് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ അധരനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കൃഷ്ണഭക്തർ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഭാര്യകൃഷ്ണൻ ഭഗവാനെ നന്ദി സൂചകമായിട്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാനും ഒരു വലിയ കൃഷ്ണ ഭക്തനായി അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പറ്റി ഒരു അധ്യായം പറയാൻ കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ .

അപ്പോൾ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം 1970 നവംബർ ആ ഒരു ദിവസമാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നടത്തിയ സംഭവമെന്നു പറയാൻ കാരണം 1970 നവംബർ 30 അതിന്റെ തലേദിവസവും അതിന്റെ ഏകാദേശിമായിരുന്നു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.