ഗുരുവായൂർ നടയിൽ വെച്ച് പെൺകുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത്, ഞെട്ടി ഗുരുവായൂർ അമ്പലം

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം 2009 കാലഘട്ടത്തിൽ ഗുരുവായൂർ മേൽശാന്തിയായിരുന്നു മനയിലെ ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ആനക്കാരൻ കടന്നു വരികയുണ്ടായി ആനക്കാരൻ ഒരു വിഷമം പറയാനായിട്ട് വളരെ കണ്ണുകൾ ഒക്കെ കലങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ആനക്കാരൻ തന്നെ വിഷയം തിരുമേനിയോട് പറയുവാൻ തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് പ്രണയത്തിലായിരുന്നു.

ഒരു പെൺകുട്ടിയും ആയിട്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രണയത്തിലായിരുന്നു വിവാഹത്തിലേക്ക് ഒക്കെ അടക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു അത് ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ കയറുകയുണ്ടായി അതുമാത്രമല്ല ആ കുട്ടിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നാമജമത്തിൽ മുഴുകുവാനും തുടങ്ങിയും ഇതും ഗുരുവായൂരപ്പനിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പരിഹാരം തേടിയാണ് തിരുമേനിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഒരു ആനക്കാരൻ വന്നത്.

   

എന്നാൽ ഇത് കേട്ട് ബാധിക്ക കേൾക്കാത്ത പാതിയെ തിരുമേനി പറഞ്ഞതും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നിമിഷനു ഭഗവാൻ ഒരാളുടെ ദേഹത്തോ ഒന്നും കയറില്ല അത്തരത്തിൽ കയറുന്നത് വല്ല ബാധയും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അദ്ദേഹത്തെ കയറുന്നത് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ദേഹത്ത് കയറുകയും അത്തരത്തിൽ കാണിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ലീലകൾ കാണിക്കും ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീലകളുടെയും നായകളുടെയും ദേവനാണ്.

എന്തുമാത്രം ലീലകളും അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തും പുറത്തും ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് ബാധയായിട്ട് ഒന്നും വിഷ്ണു ഭഗവാൻ കയറില്ല എന്ന രീതിയിൽ തിരുമേനിയും ആനക്കാരനെ പറഞ്ഞ ആശ്വസിപ്പിച്ചേന്ന് മടക്കി അയച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.