ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ പേരുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഈ പേരുകൾ??

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ഒരു വ്യക്തിയുടെ നാമം ആ വ്യക്തിയുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാകുന്നു കാലാകാലങ്ങളായി ദേവതകളുടെ നാമങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ഇടുന്നതുമാണ് നിത്യവും അവരുടെ നാമം വിളിക്കുന്നതിലൂടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും വന്നുചേരുന്നതാണ് ന്യൂമറോളജി പ്രകാരം ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെയും പേരെയും അവരുടെ ജീവിതത്തെയും കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നു ജീവിതത്തെയും അത് പ്രതികൂലമായും അനുകൂലമായും അത് ജീവിതത്തിൽ ഫലങ്ങൾ നൽകും എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ.

എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചില നാമങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും വിജയങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നതാകുന്നു ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വൈകിയാണ് എങ്കിലും സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും കടന്നുവരവും എന്ന കാര്യമാണ് നാം ഓർക്കേണ്ടത് ഈ നാമങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് നാമങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ നാമം ഉണ്ട് എങ്കിൽ .

   

അതെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മറ്റു നാമങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ആ നാമങ്ങൾ കമന്റ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ നാമങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാകുന്നു ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഏവരും ശ്രമിക്കുക ആദ്യത്തെ നാമമായി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹാൻ എന്നാണ്.

നാമത്തിന് ചില അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് പ്രഭാതത്തിലെയും ഉദയസൂര്യ കിരണങ്ങൾ എന്നും അർത്ഥമാക്കാം കൂടാതെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പോലെയും ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ഈശ്വരാധീനം ഉള്ളവന്‍ എന്നും ഈ പേരിന്റെയും അർത്ഥം വരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.