ഈ 9 നക്ഷത്രക്കാർ മാർച്ച് 21 വരെ സൂക്ഷിക്കണം അപകട സാധ്യത

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷഫലമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുടെ ദാതാവും നിഗ്രഹങ്ങളുടെയും അധ്യാപകനുമായ ബുദ്ധൻ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനു ശേഷം രാശിയും മാറുകയാണ് ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഈ സമയത്ത് ബുധൻ മകരത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്നാലും ഇതേ രാശിയിൽ ബുധൻ അസ്തമിക്കുന്നത് ആകുന്നു ബുദ്ധന്റെ അസ്തമനം ചില രാശിക്കാരെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിക്കും വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്ന ശുഭാഫലങ്ങൾ പോലും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ആകുന്നു .

പോകുകയും ചെയ്യും അത്തരത്തിൽ ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ തന്നെയാണ് വന്നുചേരുക എന്നാൽ എത്രനാൾ എത്രയും ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ തുടരും എന്ന കാര്യവും ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധന്റെയും അസ്തമന മാർച്ച് 11 വരെയാണ് തുടരുക ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ചില രാഷ്ട്രീയക്കാർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് ആ രാശിക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും പരാമർശിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്.

   

പ്രത്യേകിച്ചും ശിവപൂജയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ ഇവർ ഏവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം നടത്തുന്ന വിശേഷമായ ശിവപൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രവും ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

ആദ്യത്തെ രാശിയായിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നത് മേടം രാശി ആകുന്നതും മാഡം രാശിക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ബുധൻ അസ്തമിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെ മുന്നോട്ടുപോകേണ്ട അവസരമാണെന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.