ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല 2024 -പൊങ്കാല ഇടുന്നവർ ഈ 2 കാര്യം മറന്ന് പോകല്ലേ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം അഭിഷ്ടാ വരദായിനിയും ചിത്രപ്രസാദിനീയമായ ആറ്റുകാൽ അമ്മയുടെ പൊങ്കാല മഹോത്സവം മറ്റന്നാൾ അതായത് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴാം തീയതിയും കാപ്പ് കെട്ടിയും ആരംഭിക്കുകയാണ് ആറ്റുകാല പൊങ്കാല ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരിയും 25ആം തീയതിയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വർഷം പൊങ്കാലയിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പത്തു കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്.

അതായത് പൊങ്കാലയിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പൊങ്കാലയ്ക്ക് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരുങ്ങാനും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു പോകാതിരിക്കുവാനും ചില തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുൻകൂട്ടിയും ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ 10 30നാണ് പണ്ടാര അടുപ്പിലേക്ക് തിരു പകർന്നു ആ ഒരു പൊങ്കാല ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് .

   

അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയ്ക്ക് നിവേദ്യം കഴിയുന്നതോടുകൂടിയാണ് പൊങ്കാല പൂർത്തിയാകുന്നത് ഫെബ്രുവരിയും ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി അതായത് രാത്രിയിൽ 12 30ന് നടക്കുന്ന കുരുതി സമർപ്പണത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു പൊങ്കാല മഹോത്സവം അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ഈ വർഷം പൊങ്കാലയിടുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും അതുപോലെ വീട്ടിൽ ഇട്ടാലും ശരിയും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പൊങ്കാലയിട്ടാലും ശരിയും ഏതൊരു പൊങ്കാല ഇടുന്ന വ്യക്തിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിനു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.