കാലഭൈരവനോട് ഒരു ആഗ്രഹം ചോദിക്കുഎപ്പോൾ നടക്കും എന്ന് കൃത്യമായി അറിയാം.

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ആഗ്രഹങ്ങളും അതേപോലെതന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും ആണെന്ന് വന്നുചേരുക എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി അറിയുക പ്രയാസമേറിയ കാര്യം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ കാലഭൈരവ ചക്രത്തിലൂടെ എന്ന ഭഗവാൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി പരാമർശിക്കുന്നതാണ് .

അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഒരു നമ്പർ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യം ആകുന്നു അതിനു മുന്നോടിയായി എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചയെയും ഞാനീ പറയുന്ന മന്ത്രം മൂന്നുതവണ ലഭിക്കുക ഏവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച മൂന്ന് തവണ ജപിക്കുക ഓം കാലഭൈര നമഹ ഈ മന്ത്രം 3 തവണ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചയും കണ്ണുകൾ തുറക്കുക ഈ സമയം നിങ്ങൾ കാണുന്ന നമ്പർ ഏതാണോ ആ നമ്പർ ആണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു ചേരണം എന്നും ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കണം.

   

എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ തുറക്കുക ഏവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചേ ഈ മന്ത്രം മൂന്ന് തവണ ജീവിക്കുക ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കുക ഏവരും മന്ത്രം ജപിച്ചു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നുചേരേണ്ട ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രാർത്ഥിക്കുക ആഗ്രഹം നടക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എവരി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇനി ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.