ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ മൂകാംബിക അമ്മ വിളിക്കുന്നു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിൽ ഉടുപ്പി ജില്ലയിൽ സൗപർണിക നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തീർത്തും കേരളത്തിൽനിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രമായി മാറുന്നു മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ദേവതിയായി മാറുന്നതും മനസ്സ് ഉരുകിയും വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തുള്ള അമ്മയായി മാറുന്നു അതാണ് മൂകാംബിക അമ്മ എന്നു പറയുന്നത് മനസ്സ് ഉരുകി ഏതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അമ്മ വന്ന സഹായിച്ചു തരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് മക്കൾക്ക് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ.

എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മൂകാംബിക അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂകാംബിക അമ്മയെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം വന്ന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പോലും അമ്മ സഹായിച്ചവർ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ തന്നെ പലർക്കും അത്തരത്തിലുള്ള അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹവും ആ സ്നേഹവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം.

   

മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വായിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്ന തന്നെ നമ്മെ പറ്റിയുള്ള മഹത് കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതു തന്നെ വളരെ പുണ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം .

നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാചീന കേരളത്തിന്റെയും സകല രക്ഷക്കായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാല് അംബികമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അമ്മയാണ് മൂകാംബിക എന്നാണ് വിശ്വാസം അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ മൂകാംബിക ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.