എല്ലാ മാസവും മുടങ്ങാതെ ഒരു തവണ ഈ വഴിപാട് ചെയ്ത് നോക്കു! വച്ചടി വച്ചടി ഉയർച്ച,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വഴിപാട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെയും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും തടസ്സവും ഒന്നും ഒറ്റയടിക്ക് ഒന്നും വരുത്തില്ല ഉറപ്പാണത് അനുഭവങ്ങൾ ആയിരമാണ് അത്തരത്തിൽ.

ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഈശ്വര സഹായം കിട്ടുന്ന നമുക്ക് മുട്ടുകൾ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ടുപോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വഴിപാട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കാര്യം ഞാൻ ഒരുപാട് വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല ഈ വിഷയം പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ പണ്ട് ദുഷ്ടനായ ഒരു അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അണലാസുരൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെയും അണലാസുരൻ.

   

നിരന്തരം ദേവന്മാരെ വേട്ടയാടി കൊണ്ടിരുന്നു ദേവന്മാരെ ശല്യം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു ഒടുവിൽ അണലാസുരന്റെ ശല്യത്തിൽ മലഞ് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ദേവന്മാർ ഗണപതി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിച്ചു ഗണപതി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അണലാസുരനേയും ശല്യത്തിൽ നിന്നും തങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് കാലിൽ വീണു അവർ അപേക്ഷിച്ചു.

ഗണപതി ഭഗവാൻ അവസാനം തന്റെ മനസ്സ് അലിഞ്ഞ് ദേവന്മാരുടെ ഒപ്പം പോയി അണ്ണൻ അസറിനുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അനലാസലനുമായി ഈ കൊടും ഘോര യുദ്ധം തന്നെയും നടന്നു എന്നു വേണമെങ്കിൽ എന്നും പറയാം ഇതിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.