ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വീട്ടിൽ കണ്ടാൽ ഉറപ്പിച്ചോള്ളൂ, ജീവിതം രക്ഷപെടാൻ പോകുന്നു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ത്രീ സന്ധ്യനേരം എന്നു പറയുന്നത് സകല ദേവി ദേവന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ള നേരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശിമാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് ത്രിസന്ധ്യ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാമജപത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ശബ്ദം ഉയർത്തുക അനാവശ്യമായി ശാപവാക്കുകൾ വിടരുത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റവും കുറവും ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കരുത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക നല്ല പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുക അറിഞ്ഞിരുന്നു.

കൊണ്ട് ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും സന്ധ്യനേരത്ത് നോവിക്കരുത് മറ്റൊരാളുടെ ശാപം പിടിച്ചു വാങ്ങരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ള സമയമാണ് സന്ധ്യാനേരം എന്നു പറയുന്നത് ഈ ദേവി ദേവന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലും അവരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സന്ധ്യക്ക് നിലവിളക്ക് എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിളക്കുകൾ കൊളുത്തുന്നത് നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് .

   

എല്ലാ ദൈവദേവന്മാരുടെയും സംഗമസ്ഥാനവുമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയിരിക്കുകയും ഈ സന്ധ്യാനേരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് സന്ധ്യാനേരത്ത് കാണുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളും ചില ശകുനങ്ങൾ ചില നിമിത്തങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാലം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് കാണിച്ചുതരുന്നതായിരിക്കും.

സന്ധ്യാനേരത്ത് ഞാനീ പറയാൻ പോകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യനേ നേരത്തെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലകാലം തുറക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.