കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ നടയിൽ നടന്ന മഹാത്ഭുതം! അമ്മേ ശരണം 🙏

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പണ്ട് പണ്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെയും ഒരു ഭക്തൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്രതിരിച്ചു അദ്ദേഹം കൊടുങ്ങല്ലൂർ എത്തിപ്പെട്ടത് അർദ്ധരാത്രി സമയത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ ആയിട്ട് ഒന്നുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അർദ്ധരാത്രി സമയമാണ് എവിടെ പോകും അഭയം തേടിയെന്ന് അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചു നിന്നു അപ്പോഴാണ് .

അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആശയം ഉദിച്ചത് അടുത്തുള്ള വീടുകളിലും മനകളിലോ ഒക്കെ അഭയം ചോദിക്കാം അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നിട്ട് രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരാം എന്നുള്ളതായി അദ്ദേഹത്തിന് തീരുമാനങ്ങൾ അങ്ങനെ അടുത്തുള്ള മനകളിലും വീടുകളിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഒന്നൊന്നായിട്ട് കയറുവാൻ തുടങ്ങി പലരും അദ്ദേഹത്തെ ആട്ടിപ്പായിച്ചു പലർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പല വീടുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പലരും അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചു .

   

അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുകയുണ്ടായി അവിടുത്തേ കാരണവർ വളരെ അധികം ധാർഷ്ടിക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെയും ഇവിടെയൊന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഈ ഭക്തനെ പരിഹസിക്കാൻ ആയിട്ട് നീ അവിടെ ഒരു വിളക്ക് കാണുന്നത് കൊണ്ടും ദൂരെ ഒരു വിളക്ക് കാണുന്നത് കണ്ടോ ആ വിളക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി നടക്കുകയും അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയമ്മ ഉണ്ട് ഒരു മുത്തശ്ശി ഉണ്ട് .

അവരിൽ നിനക്ക് അഭയം തരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും ആ വിളക്കൊന്നും ഇതുവരെ എവിടെയുള്ള ഏതൊരു സ്ഥലത്തുള്ള വിളക്കായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു കാരണവർ ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇതു കേട്ട് നിഷ്കളങ്കനായ വിശ്വസിച്ച ഈ ഒരു ഭക്തൻ അദ്ദേഹം ആ വിളക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി നടക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.