ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്-വീട് മുടിയും-ലക്ഷ്മി ദേവി പടിയിറങ്ങും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജലം നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും ശുദ്ധമാക്കുവാൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജലം ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല മനസ്സിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഉദയത്തിനു മുൻപ് തന്നെ കുളിക്കുന്ന ഉദയത്തിനു മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റു കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും എന്നു പറയുന്നത് ദേവി തുല്യമാണ് .

അവൾ ശ്രീദേവിയാണ് അവൾ ശ്രീലക്ഷ്മി ആയിട്ടുള്ള പരിവേഷം അവൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കണം എന്നു പറയുന്നത് രാവിലെയുള്ള കുളിയേയും മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് രാവിലെ നാലു മണിക്കും അഞ്ചുമണിക്കും എഴുന്നേറ്റു കുളിക്കുന്ന കുളിയെ മുനി സ്നാനം എന്നാണ് പറയുന്നത്.

   

ഈയൊരു കുളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ തായ് ഒരു ആയുരാരോഗ്യസൗഖ്യങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഉള്ള ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് രാവിലെ നാലുമണിക്ക് അഞ്ചുമണിക്ക് ഇടയിലുള്ള കുളിയും അഥവാ മുനീഷ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെത് എന്ന് പറയുന്നത് ദേവസ്നാനമാണ് അതായത്.

രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്ക് ആറുമാണിക്കും ഇടയ്ക്ക് കുളിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ദൈവസ്നാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഇത്രയധികം സമാധാനവും ശുദ്ധിയും മാനസികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷവും നൽകുന്ന മറ്റൊരു സ്നാനം ഇല്ല എന്ന് പറയാം അതാണ് ഈ ദൈവസ്നാനം എന്നു പറയുന്നത് അഞ്ചുമണിക്കും ആറു മണിക്കും ഇടയിലുള്ള കൂലി എന്നു പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.