ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു രഹസ്യം ഇതാ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരുപാട് സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം എന്നു പറയുന്നത് ഖത്തരേഖ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാചീനകാലം തൊട്ടേ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിന്റെ വലിപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെയും വിരലുകളുടെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയുടെ ആകൃതി കയ്യിലുള്ള രേഖകൾ കയ്യിലുള്ള മറുകുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതവുമായി ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളുമായിട്ടും ആ വ്യക്തിയുടെ ഭാവിയുമായിട്ട് ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.

അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലുള്ള മൂന്ന് കൈപ്പത്തികളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടേത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിൽ ഏതാണ് ഏതുതരത്തിലുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കൈപ്പത്തി എന്നുള്ളത് .

   

അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെയും ഇടതയും കൈപ്പത്തിയും പുരുഷന്മാർ വലുത് കൈപ്പത്തിയും ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യതരം കൈപ്പത്തി എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ മോതിരവിരലിനേക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ള കൈപ്പത്തി മനസ്സിലാക്കാം ചൂണ്ടുവിരൽ മോതിരവിരലിനേക്കാൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ.

ചൂണ്ടി വിരൽ മോതിര വിരലിനേക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ള കൈപ്പത്തിയാണ് ഒന്നാമത്തെ കൈപ്പീന്നും പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കൈപ്പതി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും നിങ്ങളുടെ ചൂണ്ടുവിരലും മോതിരവിരലും ഒരേ ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള കൈപ്പത്തിയാ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.