പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ ഇതാണ്‌ സൂചന ,ഉടനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യു , ഇല്ലെങ്കിൽ മരണ ദുഃഖം ഫലം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേർ മെസ്സേജ് അയച്ചു ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് തിരുമേനിയും വീട്ടിൽ പാമ്പ് വന്നു വീട്ടിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടു എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ചെയ്യണമെന്ന് എന്താണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണം ഒന്നു പറയുമോ? കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാകുന്നു എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം പരിഹാരം എന്നു തന്നെയായാലും ചെയ്യാം .

ഇങ്ങനെ വളരെ ഭയപ്പെട്ടു പേടിച്ചുകൊണ്ട് പലരും എന്റെ അടുത്ത് വിളിക്കാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉത്തരം എന്നോണം ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അദ്ധ്യായം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലോ പരിസരത്തോപ്പ് പാമ്പിനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ബലം നിമിത്ത ശാസ്ത്രവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും ഇതിനെയും എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ചെയ്യണോ പരിഹാരം എന്തുതന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്.

   

അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നിസ്സാരമായി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമെല്ലാം വളരെ സത്യമുള്ള വളരെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏതൊരു ഹൈന്ദവനും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ രക്ഷകനാണ്.

ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ് ഈ ഭൂമിയുടെയും കാവൽക്കാരാണ് ഈ ഭൂമിയിലെയും കൺകണ്ട ദൈവങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഹൈന്ദവർ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ടു വേണം നമ്മൾ പാമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.