മകരത്തിലെ അമാവാസി ദിവസം ഈ 1 കാര്യം ചെയ്യൂ കടം തീരും വരുമാനം വർദ്ധിക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മകരമാസത്തിലെ അമാവാസി ദിവസവും ഇനി പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും എത്ര വലിയ കടബാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി അതെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർന്നു കിട്ടുന്നതാണ് കൂടാതെ കുലദൈവം നിങ്ങളുടെ വീട് തേടി വരുകയും അതിനോടൊപ്പം മഹാലക്ഷ്മിയുടെയും പരിപൂർണ്ണമായ അനുഗ്രഹം വന്നുചേരുന്നത് ആണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിയും നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക.

പൊതുവായി അമാവാസി എന്നാൽ പിതൃ വഴിപാടിനെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിവസമാണ് ഇത്തവണ മകരമാസത്തിലെ അമാവാസി വരുന്നത് 224 ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇനി അമാവാസി തീയതി ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് നോക്കാം ഫെബ്രുവരി 9 തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 8 രണ്ടിനെയും അമാവാസി സ്ഥിതി ആരംഭിച്ച ഫെബ്രുവരി പത്താം തീയതി ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ നാല് 28നാണ് വാസി സ്ഥിതി അവസാനിക്കുന്നത് ഇത്തവണ അമാവാസി വരുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ചേർന്നിട്ടാണ് മാത്രമല്ല വിഷ്ണു ഭഗവാനെയും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം കൂടി ചേർന്ന ദിവസമാണ്.

   

അമാവാസി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രാർത്ഥനക്കും വഴിപാടിനും ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നതും ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഒരിക്കൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു അപൂർവ്വമായ അമാവാസിയാണ് ഇത് അതിനാൽ ഈ അധ്യാപകമായ സവിശേഷത നിറഞ്ഞ അമാവാസി ദിവസം പിതൃ വഴിപാടിനും ഈശ്വരൻ ആരാധനയ്ക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിവസമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.