നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ രേഖകൾ ഉണ്ടോ?? എങ്കിൽ മഹാഭാഗ്യം ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവചന ശാസ്ത്രമാണ് ഹസ്തരേഖ ശാസ്ത്രം എന്നു പറയുന്നത് ഒരുപാട് പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുവാനുള്ള നമ്മുടെ കൈപ്പത്തി വിരലുകളുടെയും നഖങ്ങളുടെയും സർവ്വോപരിയും കൈപടത്തിന്റെ രേഖകളെയും ഒക്കെ സവിശേഷതകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഭാവിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ബലം ഒക്കെ പ്രവചിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതും.

ഇതിൽ തന്നെ കൈപ്പത്തിയുടെ രേഖകൾ വെച്ച് രീതിയിലുള്ള രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഷേപ്പുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ബലവും പ്രാധാന്യവും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലെറ്റേഴ്സുമായിട്ടാണ് കമ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽMVX എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

   

അത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് അത് വളരെയധികം ബലം ഭാഗ്യം ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നിങ്ങടെ കൈകളിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് ബലം അതിന്റെയും അതുമൂലം നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഭാഗ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദോഷമുണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്.

ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെയും പറയാൻ പോകുന്നത് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എം ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ എന്നു പറയുന്ന അക്ഷരം നമ്മുടെയും കൈവെള്ളയിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ പുരുഷന്മാർക്ക് വലതു കൈയും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇടതുകയും ആണ് ഹസ്തരേഖ ശാസ്ത്രത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.