ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഒരാഗ്രഹം മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് ഈ വഴിപാട് നേരൂ.. ഉടൻ ഫലം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മനസ്സുരുകി നൊന്തുവിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിളിപ്പുറത്ത് ഓടിയെത്തുന്ന ദേവനാണ് സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒരുതവണയെങ്കിലും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയവർക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് .

അത്രയേറെ ചൈതന്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിനേയും ഒരു തവണ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മനസ്സും മുഴുവനും എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഗുരുവായൂർ പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെയും എനിക്ക് അവിടേക്ക് വരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണമേ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ആകും പിന്നീട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക അത്രയേറെ നമ്മുടെ മനം കവരുന്ന നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് .

   

അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആകർഷണശക്തി ഭഗവാനെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെയും ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ദർശനം നടത്തുവാൻ ഭഗവാനെ ചെന്നു കാണുവാൻ സാധിക്കാത്തവർ തീർച്ചയായും നല്ലതുപോലെ ഭഗവാനെ മൻസൂരി പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഭഗവാൻ തന്നെ നിങ്ങളെ അവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ആണ് .

ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇതുവരെയും നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആഗ്രഹം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തേണ്ട ഒരു അത്ഭുത വഴിപാട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.