നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം തൊടുകുറി ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എന്നിവയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ തൊടുകുറി ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് .

നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എപ്പോൾ നടക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ നടക്കുമെങ്കിൽ എപ്പോൾ ആയിരിക്കും എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഫലങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പലപല ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമായും ഒരു ഉപജീവനമേഖലയും ഒരു ഭവനമോ നല്ലൊരു ദാമ്പത്തിക ജീവിതം ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പേരും ആഗ്രഹിക്കുക ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ തൊടുകുറി ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ .

   

ആ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ സ്ക്രീനിൽ 3 ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ചങ്കാണ് രണ്ടാമത്തേത് രുദ്രാക്ഷം മൂന്നാമത്തേത് ശിവലിംഗം നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ദേവതകളെയും കുടുംബ ദേവതകളെയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് വേണം.

ഇത് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രമായ ചങ്കാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ ബലം പറയുമ്പോൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരനോടുള്ള ബന്ധം കുറവായതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.