ഹനുമാൻസ്വാമി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രാമാ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ ആരംഭം മുതൽ അനേകം അഭിവഹങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു എന്നാൽ അവക്കെല്ലാം മുകളിലായി അവിടെ നിത്യവും അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് അധികം വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നില്ല എന്നതും മറ്റൊരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങിൽ ഈ അത്ഭുതങ്ങളിൽ പലതും ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവർ കാണാൻ ഇടയായി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ചും എപ്രകാരം.

ശ്രീ ഹനുമാൻ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏവരും കമന്റ് ബോക്സിൽ ശ്രീരാമജയം എന്ന രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക അയോധ്യയിലെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മാണ ആരംഭം മുതൽ തന്നെയും ഏറെയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെയും കണ്ടുതുടങ്ങി അഥവാ സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്നത് വസ്തുവും തന്നെയാകുന്നു കൂട്ടമായി തന്നെയും അവിടെ ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കണ്ടുനിന്നവർക്കും ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ അവർക്ക് വളരെയധികം ആശ്ചര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന .

   

കാര്യങ്ങൾ ആയി മാറി ഇത്രയധികം വാനര കൂട്ടങ്ങളെയും അവിടെ മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഈ പ്രദേശത്ത് ഇത്തരത്തിൽ വാനരന്മാർ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം പക്ഷേ അവർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി അയോധ്യയിലെ പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകളിൽ പ്രധാനമായും കർശനമായ സംരക്ഷണം തന്നെ നൽകിയിരുന്നു എന്നത് വാസ്തവമായ കാര്യം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ വാനര കൂട്ടങ്ങളെയും ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നത് വസ്തുവും ആകുന്നു പിരാമസ്വാമിയെ കാണുവാനായി വരുന്നും അതിഥികളായി തന്നെ അവരെ ഏവരും കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.