ഈ രണ്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവഗണിക്കരുത് മൂകാംബികമ്മ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി പരശുരാമൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട അംബികമാരിൽ ഒന്നാണ് മൂകാംബിക ദേവി പരാശക്തി ദേവിയുടെ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളായ മഹാകാളിയും മഹാലക്ഷ്മിയും മഹാ സരസ്വതിയും എന്നിവരുടെ സമുന്നയമാണ് ദേവി ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ മഞ്ചേരിയുടെയും ഇച്ഛാശക്തി ജ്ഞാനശക്തിയും ക്രിയാശക്തിയും എന്നിവയുടെയും പ്രത്യേകമായി ദേവിയുടെയും ഈ മൂന്നു പാവങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നു ഭക്തർ ഏതു ഭാവത്തിൽ ദേവിയും ആരാധിക്കുന്നുവോ.

ആ ഭാവത്തിൽ ദേവിയും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ട് നിത്യവും ഭജിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് സർവ്വ ഐശ്വര്യവും സംരക്ഷണവും ദേവി നൽകുന്നതാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം ത്രിമൂർത്തികളാണ് ഇവിടെ ദേവിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്നാണ് വിശ്വാസം സ്വയം പോലിംഗമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നീട് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ഇവിടെയെത്തി ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി എന്നും ഐതിഹ്യം ഉണ്ട് .

   

ദേവി തന്റെ ഭക്തരെ വിളിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ദേവി വിളിച്ചാൽ മാത്രം മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിനെയും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നാം എത്രതന്നെ അവിടേക്ക് പോകുവാനായി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചെയ്താലും ദേവി നമ്മളെ വിളിക്കാതെയും നാം ഒരിക്കലും അവിടെ എത്തുന്നതല്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയിക്കുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.