ഡാൻസ് മത്സരത്തിനു വേണ്ടി ഡാൻസ് ക്ലാസിൽ ചേരാൻ പോയ കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത്

അമ്മേ എനിക്കും ഡാൻസ് പഠിക്കണം എന്നിട്ടും ഡാൻസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം അച്ഛൻ വരട്ടെ അച്ഛനോട് പറയാൻ നമുക്ക് ശ്രീ നന്ദിയും അരിയും ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പഠിക്കുന്ന ഡാൻസ് സ്കൂളിൽ എന്നെയും ചേർക്കുക അമ്മേ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയി ചേരാട്ടം ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ജയിച്ചാലും ക്യാഷ് പ്രൈസ് കിട്ടും അമ്മയും ഞാൻ ജയിക്കും എന്നിട്ടും ആ ക്യാഷ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെയും സഹായിക്കണം ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ എന്തുപറ്റി മോളെ അയ്യോ.

അമ്മയോട് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു അയ്യോ ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെയും ക്യാൻസർ ആണെന്ന് സ്കൂളിൽ പിരിവിട്ടു നാളെ പൈസ കൊണ്ട് വിടണേട്ടാ അമ്മയെയും തന്നു വിടാട്ടോ പിന്നെയും അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവിടം വരെ പോകാം നേരാണോ അമ്മ പറയുന്നത് എന്നാൽ നാളെ പോകാം നമുക്ക് അച്ഛാ വൈകുന്നേരം വരട്ടെ നമുക്ക് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടും അച്ഛനെ ലീവ് ഉള്ളപ്പോൾ പോകാം ട്ടോ അമ്മേ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടു വരാം ദേ അച്ഛൻ വന്നല്ലോ ഇന്നെന്താ നേരത്തെ വന്നത് അച്ഛൻ നേരത്തെ കുട്ടിയും അച്ഛൻ പാർക്കുട്ടി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ .

   

അച്ഛന്റെ പാറുക്കുട്ടിയും ഒന്നല്ല ഒരായിരം കാര്യം പറയാനുണ്ട് അത് കേൾക്കാനല്ലേ അച്ഛൻ ഓടിവന്നത് ഡാൻസ് പഠിക്കണം നാളെത്തന്നെ പഠിക്കാം ചേർന്നു ശ്രീനാഥയും ആരെയും പോകുന്ന പാറു എന്നെ പാറുവിനെ ഇഷ്ടം ഉള്ളടത്ത് പോയി ചേർന്നു അമ്മ എന്തേ പാറു അമ്മ അകത്തുണ്ട് അച്ഛാ അമ്മയും അച്ഛാ വന്നേയും അച്ഛാ നാളെ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ വന്നത് പറഞ്ഞു ലച്ചു നീ നാളെയും കൂട്ടി ഡാൻസ് ക്ലാസിൽ പോകണം കേട്ടോ മോള് പറയുന്ന സ്കൂളിൽ.

അച്ഛൻ മോളെ ചേർക്കണം ശരി അരുണേട്ടാ അരുണേട്ടന് ഫ്രഷ് ആയി വായോ ഞാൻ കാപ്പി എടുത്തു വയ്ക്കാം അച്ഛന്റെ പാറുക്കുട്ടികയും സന്തോഷമായോ അമ്മയും മറ്റു കാര്യം കൂടി പറ അച്ഛനോട് ഏതു കാര്യം ഈ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ കാര്യം എന്താ ലച്ചു ഈ ശ്രീക്കുട്ടി ആരാ അത് പിന്നെയും പാറുവിന്റെ ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.