ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള വ്യക്തികളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തന്റെ ഭക്തരുടെ ഭക്തിയിൽ സങ്കീർത്തനാകുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവാനോടുള്ള വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ സ്നേഹ ഭക്തിയിൽ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സന്തുഷ്ടൻ ആകുന്നതുമാണ് ഭഗവാനെ തന്റെ ഭക്തന്റെ രൂപം പണ്ഡിതനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതുമല്ല തന്റെ ഭക്തർക്ക് തന്നെയുള്ള സ്നേഹ ഭക്തി മാത്രമേ ഭഗവാൻ നോക്കുകയുള്ളൂ അത് എത്ര വലിയവനോ ആയിരുന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെയാകുന്നു.

തന്റെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതും ആകുന്നു ചിലപ്പോൾ പല രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ അവരുടെ അടുത്ത് എത്തി സഹായിക്കുവാൻ വന്നുചേരുന്നത് ആകുന്നു അഥവാ സഹായിക്കാൻ ഓടി എത്തുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ഭക്തിയോടെയും ഒരു തുളസി എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാൻ സന്തോഷവാൻ ആകുന്നതും ആണ് എന്നാൽ എപ്പോഴും ഏതു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും ഭഗവാനെയും പ്രാർത്ഥിച്ച ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും.

   

അവരെ കൈവിടില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹം ഉള്ള വ്യക്തികളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അധികം പ്രായം ഒട്ടും തോന്നിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് വേണം പറയുവാൻ ഇവർക്ക് എപ്പോഴും യൗവനം തുളുമ്പുന്ന വരാകുന്നു .

അവർ അവരുടെ പ്രായം ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ പോലും ആ പ്രായം മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനാൽ ഇവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പോലും മറ്റുള്ളവർ അതിശയിച്ചു പോകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.