2024ലെ ഭക്ഷ്യ വകുപ്പിന്റെ കർശന നടപടി തുടങ്ങി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കൈവശം വച്ചിക്കുന്ന മുൻഗണന സംഘാടകർ തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ കർശനം നടപടിയുമായി സർക്കാർ ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടിയും ജനങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം നിലവിൽ മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് 2024 മുതൽ അടുത്ത അഞ്ചുവർഷത്തേക്ക് റേഷൻ അരിയും ഗോതമ്പും സൗജന്യമാണ് മുൻഗണന കാടുകളും .

ആയി നീലവെള്ളം റേഷൻ കാർഡുകാർക്കും യുവ സൗജന്യമല്ല എന്നും മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്ന അരിയുടെ അളവും വളരെ കുറവുമാണ് മഞ്ഞ കാർഡിന് 30 കിലോ അരി ലഭിക്കുമ്പോഴും വെള്ള കാടിനെയും ആറ് കിലോ അരിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് മഞ്ഞ പിങ്ക് കാടുകളുടെ എണ്ണം കേന്ദ്രസർക്കാർ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കോട്ട നിശ്ചയിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ അർഹരായ എല്ലാവർക്കും മുൻഗണന കാടുകളിൽ നൽകുവാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല .

   

അതിനാൽ കാറും മാസം 25000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ വരുമാനവും വലിയ വീടും ഒക്കെയുള്ള അനർഹരായവരുടെ കൈയിൽ നിന്നും കാർഡുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത അർഹരായ നീലവെള്ള കാടുകാർക്ക് നൽകുവാനാണ് സർക്കാർ നടപടി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/49bf82c_2PE