ക്ഷേമപെൻഷൻ 1600 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തും പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും കാണണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴിയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക .

വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കറിയാം രണ്ടുമ്മ ക്ഷേമ തുക വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു മുൻപും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന സൂചനകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓൾറെഡി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെയും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയിച്ചതും ആണ് കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും സമൂഹത്തിന്റെ പലകോണുകളിൽ നിന്നും നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ.

   

തന്നെ രണ്ടുമാസത്തെ തുകയേ എങ്കിലും ചെയ്താലേയും ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹാരമാകവുമല്ലോ എന്നാണ് സർക്കാർ തന്നെയും അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ അറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ് ട്രഷറി നിയന്ത്രണവും അതുപോലെതന്നെ വളരെ വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും കാരണം ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.