ശിവ ഭഗവാന്റെ ഉടൻ ഫലം തരുന്ന വഴിപാട്…. ഈ വഴിപാട് ചെയ്തവർ എല്ലാം കോടീശ്വരന്മാർ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും ജഗത്തിന്റെയും നാഥനാണ് എന്ന മഹാദേവൻ സർവ്വശക്തൻ പരമേശ്വരൻ മഹാദേവൻ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം ഒന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കും ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തനെയും ധാരാളം പരിശീലിച്ചു മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ആ പരീക്ഷണത്തിന് ഒടുവിൽ ഭഗവാൻ കയ്യൊഴിഞ്ഞ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാനെ പോലെ സഹായിക്കുന്ന ഭഗവാനെ പോലെ ഭാര്യ വാരിക്കോരി നൽകുന്ന തന്റെ ഭക്തനെ എന്തും നൽകുന്ന മറ്റൊരു ദേവനില്ല.

എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ പക്ഷേ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒടുവിൽ ആയിരിക്കും ഭഗവാൻ തന്റെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കലും ഭക്തനെ കൈവിടത്തും പരീക്ഷിക്കും അങ്ങേ അറ്റം വരെ പരീക്ഷിക്കും പക്ഷേ കൈവിട്ടു കളയത്തില്ല ഭഗവാൻ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മനസ് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ.

   

ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒന്ന് പൂജിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ദിവ്യമായ മനസ്സ് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ അതിനെ പ്രതിഭാകരമായിട്ട് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല അത്രത്തോളം പവിത്രമായിട്ട് അത്രത്തോളം കളങ്കമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ദക്ഷിണയായിട്ട് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അത് ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുള്ള മഹാക്ഷേത്രമായിക്കൊള്ളട്ടെയും.

ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴിപാട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വഴിപാടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ശീലമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ മാസവും എല്ലാം മലയാള മാസവും ഒന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വഴിപാട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.